English

 

SOYA EKEN KAZANIYOR

Soya bir baklagil yem bitkisidir. Bu özelliği sayesinde kökleri vasıtasıyla havadaki azotu toprağa kazandırır. Toprağı azot bakımından zenginleştirdiğinden bir sonraki ürünün veriminde de önemli düzeyde artışlar sağlar. Gübre tasarrufu sağlaması özelliğiyle maliyetler konusunda da çiftçiye son derece yarar sağlayacaktır.

Tarım arazilerinin sulamaya açılmasıyla yoğun şekilde yapılan tarımın topraklarımızı yıprattığı gerçeği inkar edilemez. Bu açıdan da soya önemli bir münavebe bitkisi olmakla beraber oldukça karlı bir üründür.

 

SOYA DESTEĞİ

 Soyanın ülke tarımı ve ekonomisine yapacağı katkılar dikkate alınarak soya en çok desteklenen ürün grubuna alınmıştır

Sertifikalı tohum kullanım desteği       : 20TL/da                                                                   Fark ödemesi desteği                          : 60Krş/kg                                                              Mazot Desteği                                        :19 TL/da                                                              Gübre Desteği                                         : 4 TL/da